Iedere arts is verplicht een medisch patientendossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op je behandeling. Je hebt ten allen tijde recht op inzage in jouw patientendossier. Het betreft immers gegevens die over jouzelf gaan. Die mag niemand voor je geheim houden. Dat is wettelijk vastgelegd in artikel 7: 456 van het Burgerlijk Wetboek in de Wet op de
Geneeskundige Behandel Overeenkomst (de wet WGBO).

Tot voor kort waren deze fysieke en digitale gegevens van je patientendossier niet gemakkelijk in te zien. Ook waren er meedere patientendossiers van jouw persoon aanwezig bij onder andere je huisarts, apotheek en vaak meerdere ziekenhuizen.
  
In een digitaal patientendossier kan je informatie over je eigen gezondheid verzamelen van al die verschillende medische instellingen, deze beheren en delen met anderen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten.

Hieronder staat een lijst met websites van digitale patientendossiers die goedgekeurd zijn door Medmij, een speciale organisatie van de overheid die zich bezig houdt met de keuring en controle ervan.
 

 

Caren
www.carenzorgt.nl

Functionaliteiten
- Online afspraken maken
- E-consult met professional
- Chatten met zorgverlener
- Dagboek
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Vragenlijst invullen
- Beschikbaar in meerdere talen
- Koppeling met Fitbit, FloorHelpt,
   Grip op klachten

 
Inlogmethode
Two factor authenticatie

Doelgroep
Voor iedereen die langdurige zorg ontvangt; zoals jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ, verstandelijke gehandicaptenzorg en/of mantelzorg.

Kosten
Geen
Drimpy
www.drimpy.com
Functionaliteiten
- Dagboek
- Medicatie-overzicht
- Chatten met zorgverlener
- Zelfmetingen toevoegen
- Koppeling met medische
   hulpmiddelen en apps
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Doelgroep
Voor iedereen die meer inzicht in zijn gezondheid en/of aandoening wil

Kosten
Het basisaccount is gratis. Wie meer functionaliteiten wil gebruiken, betaalt twee euro per maand.

 
Gezondheidsmeter PGO
www.gezondheidsmeter.nl
Functionaliteiten
- Online herhaalrecepten aanvragen
- E-consult met professional
- Video-consult
- Medicatie-overzicht
- Dagboek
- (Leefstijl)adviezen
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Vragenlijst invullen
- Informatie over aandoeningen en 
  behandelingen
- Beschikbaar in meerdere talen
- SOS-functie voor inzage bij nood
- Alerts instellen
- Individueel zorgplan
- Koppeling met Fitbit, Spirosmart,
  Luchtpunt en NCSI

 
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Doelgroep
Voor iedereen die zich met gezondheid bezighoudt. Dit PGO heeft speciale modules voor allergieen, longziekten, kanker, psychische problemen, hart- en vaatziekten, maag- en darmaandoeningen, diabetes, dementie, hoofdpijn, MS, osteoporose, pijn, blaasaandoeningen, reuma, stoppen met roken en wondzorg.

Kosten
Geen
Healpt
www.healpt.nl
Functionaliteiten
- Chatten met zorgverlener
- Spreekuurvoorbereiding
- Herinnering voor zorgafspraken en medicatiemomenten
- Medicatie-overzicht
- Zelfmetingen toevoegen
- Koppeling met devices via bluetooth
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Doelgroep
Ons PGO is door iedereen en in elke leeftijdscategorie te gebruiken, zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied van aandoeningen en behandelingen. Via de zorgaanbieder wordt healpt ook ingezet als telemonitoringsysteem bij mensen met o.a. hartproblemen en pijnbestrijding. Daarom noemen we ons ook wel een PGO+ systeem: uit te breiden met modules voor de zorgaanbieder.

Kosten
Voor de gebruiker is deze gratis.

 
  Improve Mobiel App
www.openhealthhub.com
Functionaliteiten
- Jouw data is veilig door end-to-end encryptie
- Vragenlijsten invullen
- Koppeling met systemen van zorginstellingen
- Medicatie-overzicht
- Dagboek
- (Leefstijl)adviezen
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Informatie over aandoeningen en behandelingen
- Actieve signalering/ notificaties
- Actueel medicatieoverzicht
- Basisgegevens GGZ
- Biedt aandoening gerelateerde informatie
- Communicatie met formele zorgverleners
- Huisartsgegevens
- Ondersteuning documenten uitwisselen (PDF)
- Ondersteuning vragenlijsten
- Overzetten data naar ander PGO wordt -ondersteund
- Overzicht formele zorgverleners
- Zelfmetingen handmatig
- Zelfmetingen rechtstreeks uit device

 
Inlogmethode
Middels emailadres en zelfgekozen wachtwoord

Doelgroep
Iedereen die bezig is met zijn eigen gezondheid

Kosten
Gratis
 
  Ivido
www.ivido.nl
Functionaliteiten
- Online afspraken maken
- E-consult met professional
- Chatten met zorgverlener
- Medicatie-overzicht
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Vragenlijst invullen
- Informatie over aandoeningen en behandelingen
- Positieve gezondheid
- Zelfmanagementprogramma
- Zorg- en gezondheidsprogramma
- Coaching en online begeleiding
Inlogmethode
Inloggen door middel van IRMA authenticatie.

Doelgroep
De PGO is geschikt voor iedereen die interesse heeft in een online medisch dossier en aan zijn eigen gezondheid en vitaliteit wil werken. Voor mensen die in een andere levensfase komen, mantelzorg nodig hebben of bijvoorbeeld geboortezorg. De PGO is een aanvulling op het behandelproces voor mensen met een (chronische) aandoening, allergie, (chronische) pijn, COPD, diabetes, huidaandoening of psychische problemen.

Kosten
Kosten per maand

 
 
  Jouw Omgeving
www.jouwomgeving.nl
Functionaliteiten
- E-consult

- Videoconsult
- Behandelplan samenstellen met uw zorgverlener met bijbehorende acties
- Online hulpmiddelen, zoals sociaal netwerkkaart en een gemoedsthermometer
- Dagboek bijhouden
- Inzetten van beloningen

 
   
  MedApp
www.medapp.nu
Functionaliteiten
-
Overzicht van uw medicijnen
- Dagboek, laboratoriumwaarden en gevoelswaarden bijhouden
- Therapietrouw bijhouden en verbeteren met behulp van medicijnwekkers
- Opvragen van prijsinformatie, bijsluiters en apotheekinformatie
- Overzichten maken voor zorgverleners.


 
   
  Medsafe
www.medsafe.io
Functionaliteiten
- Online afspraken maken
- Online herhaalrecepten aanvragen
- E-consult met professional
- Video-consult
- Chatten met zorgverlener
- Medicatie-overzicht
- Dagboek
- (Leefstijl)adviezen
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Vragenlijst invullen
- Informatie over aandoeningen en behandelingen
- Beschikbaar in meerdere talen
- SOS-functie voor inzage bij nood
- Koppeling met Google Fit

 
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Doelgroep
Voor iedereen die een zorgplan heeft

Kosten
Geen
 
  MijnPGO
www.mijnpgo.org
Functionaliteiten
Met MIJNPGO krijg je een hulpmiddel in handen om je gezondheidsgegevens veilig en gemakkelijk digitaal op een plek in te zien, te beheren en te delen.
Zo kun je automatisch je eigen medische gegevens van de huisarts, het ziekenhuis of andere zorginstellingen inlezen.
Je kunt ook de gegevens die je zelf hebt gemeten bijhouden. Denk aan gewicht, bloeddruk of eigen medicatie.
Inlogmethode
Standaard two factor authenticatie, code via email. Kan op verzoek uitgebreid worden tot diverse andere authenticatiemethoden (DigiD, SMS, IRMA) maar op verzoek bijvoorbeeld ook met gezichtsherkenning of vingerafdruk.

Doelgroep
Geschikt voor iedereen

Kosten
Standaard MIJNPGO is voor de patient gratis

 
 
Online Zorgplan
www.online-zorgplan.nl
Functionaliteiten
- Volledig clientregistratiesysteem
- Ehealth programma's

- Vragenlijsten
- Ketensamenwerking
- Veilig communiceren
- Formulieren
- Informatiebibliotheek
- Rapportage
- Online behandeling
- Dagboek
- COV-controle
- Agenda
- Sociale kaart
- Dashboard
- Notificaties

 
Inlogmethode
Two factor authenticatie

Doelgroep
Online Zorgplan slaat een brug tussen zorg, informatie en de mensen in de zorg. Ongeacht achtergrond, rol of werkveld. Op dit landelijk online platform werk je organisatie-overstijgend en teamgericht aan de beste zorg.

Kosten
Geen
Patients Know  Best
www.patientsknowbest.nl
 
Functionaliteiten
- Leverbaar als portaal of als PGO
- Dagboek
- Zelfmetingen toevoegen
- DNA kluis
- Koppeling met meer dan 100 wearables en apps

 
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Kosten
Geen
PGO1
www.pgo1.nl
 
Functionaliteiten
- Actieve signalering/ notificaties, handmatig en/of automatisch na trigger te sturen
- Actueel Medicatieoverzicht, medicatieherinneringen en medicatie toedien registratie
- Agendafunctie
- Allergieen
- Basisgegevensset Zorg (BGZ)
- Beschikbaar in meerdere talen
- Communicatie met formele zorgverleners
- Communicatie met informele zorgverleners/sociale omgeving
- Contactgegevens bij nood (ICE)
- Gebruiker kan zelf doelen vastleggen en delen en rapporteren
- Gebruiker staat centraal en bepaalt wie toegang tot zijn/haar gegevens heeft
- Huisartsgegevens
- Leefstijl adviezen
- Ondersteuning beelden uitwisselen
- Ondersteuning documenten uitwisselen (PDF)
- Ondersteuning vragenlijsten: elke vragenlijst kan worden toegevoegd
- Overzetten data naar ander PGO wordt ondersteund
- Overzicht formele zorgverleners
- Overzicht informele zorgverleners
- Uitslagen laboratoria
- Veilig berichten sturen tussen patienten, mantelzorgers en zorgverleners
- Wie ben ik/wat wil ik: invulveld voor eindgebruiker
- Zelfmeting rechtstreeks uit devices, zoals Fitbit wearables, bloeddrukmeters, weegschalen, thermometers, spirometers, SPO2 meters
- Zelfmetingen handmatig

 
Inlogmethode
E-mailadres en wachtwoord

Doelgroep
Iedereen die meer inzicht in zijn gezondheid en/of aandoening wil

Kosten
Geen
Quli
www.quli.nl
Functionaliteiten
- Online afspraken maken
- E-consult met professional
- Video-consult
- Chatten met zorgverlener
- Medicatie-overzicht
- Dagboek
- (Leefstijl)adviezen
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Informatie over aandoeningen en behandelingen
- Vragenlijst invullen
- SOS-functie voor inzage bij nood
- Koppeling met IoT, GetGrip, Coaches en beeldbellen

 
Inlogmethode
Two factor authenticatie

Kosten
Geen
Samen 1 Plan
www.samen1plan.nl
Functionaliteiten
-Gebruiker bepaalt wie toegang heeft
-Beschrijving uitgangssituatie
-Beschrijving gewenste situatie
-Gezamenlijk Plan om d egewenste situatie te bereiken
-Opdeling naar doelen en acties die aan betrokkenen kunnen worden toegewezen
-Voortgangsrapportage door betrokkenen op afgesproken acties en doelen
-Notities delen
-Veilig onderling mailen
-Gedeelde agenda
-Documenten delen
-Logging wie wanneer het plan opende en wie wat deed in het plan
-Plan en Notities als pdf kunnen downloaden en printen

 
Inlogmethode
Eigen keuze tussen:
-Gebruikersnaam en wachtwoord
-Two Factor Authenticatie
-(Two Factor Authenticatie ook geschikt voor Belgische mobiele nummers)


Doelgroep
Voor de gebruiker die in een hulpverleningstraject samenwerkt met diverse betrokkenen

Kosten
Geen, maar een gift is altijd welkom

 
Selfcare
www.selfcare4me.com
Functionaliteiten
- E-consult met professional
- Chatten met zorgverlener
- Dagboek
- (Leefstijl)adviezen
- Zelfmetingen toevoegen
- Online behandeling
- Informatie over aandoeningen en behandelingen
- Beschikbaar in meerdere talen
- Koppeling met Fitbit, Garmin, iHealth, Jawbone, Medisana, Nokia/Withings, Omron, Polar, Xiaomi, Apple Health, Fatsecret, Google Fit en Moves. Deze apps of wearables brengen bloeddruk, -suiker en -zuurstof, BMI, calorie-inname en -verbruik, fietsen, gewicht, hartslag, hard- en traplopen, slapen, stappen, temperatuur en vetgehalte over.

 
Inlogmethode
Two factor authenticatie

Doelgroep
Voor mensen met DM2, CVRM, astma of COPD

Kosten
4,50 euro per persoon per maand
Zodos
www.zodos.nl
Functionaliteiten
- Online herhaalrecepten aanvragen
- E-consult met professional
- Medicatie-overzicht
- Dagboek
- (Leefstijl)adviezen
- Zelfmetingen toevoegen
- Vragenlijsten invullen
- Koppeling met Fitbit stappentellers,
Nokia bloeddrukmeters, weegschalen, FatSecret, Strava

 
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Doelgroep
Voor iedereen met chronische aandoeningen, en met name diabetes.

Kosten
Geen
Zorgdoc
www.zorgdoc.nl
Functionaliteiten
- Medicatie-overzicht
- Herhaalrecepten invoeren bij zorgorganisaties die ook Zorgdoc
gebruiken

- Chatten en mailen met zorgorganisaties die ook Zorgdoc gebruiken
Inlogmethode
Gebruikersnaam en wachtwoord

Doelgroep
Voor iedereen die medicijnen gebruikt

Kosten
Geen

 
  Extra info:
https://www.medmij.nl/pgo/
https://www.digitalezorggids.nl/digitale-dienst/persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/

 
 
  Voor vragen en aanmelden PGO:
info@patientendossier.nl

Deze site is een onderdeel van:
JS Internet BV
KvK nr. 59637250

Klik hier voor de
Privacy Verklaring